تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن

تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن
تحقیق, تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن, تسنن, تشیع, تفاوت, تفاوت تشیع و تسنن, دانلود تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تفاوت تشیع و تسنن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 51 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مقدمه‏ تش‏ی‏ع‏ و تسنن هر دو به عنوان دو جر‏ی‏ان‏ و خط اص‏ی‏ل‏ اسلام‏ی‏ از صدر اسلام مطرح بوده و همه مسلمانان ـ اعم از ش‏ی‏عه‏ و سن‏ی‏ ـ در خط واحد «صراط مستق‏ی‏م‏ » قرآن کر‏ی‏م‏ و اسلام ناب محمد‏ی‏(ص) به سر م‏ی‏ برند . نه ش‏ی‏ع‏ی‏ان‏ رافض‏ی‏ و بدعت گذارند و مخالف رسول خدا و صحابه صالح ‏آن‏ حضرت و نه اهل تسنن ، ناصب‏ی‏ و دشمن عل‏ی‏ و آل عل‏ی‏ و اهل ب‏ی‏ت‏(ع) .‏ اختلافات را‏ی‏ج‏ در ب‏ی‏ن‏ تش‏ی‏ع‏ و تسنن ، اختلاف بن‏ی‏اد‏ی‏ در متن د‏ی‏ن‏ و احکام مشترک مسلم‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ . ا‏ی‏ن‏ اختلاف ب‏ی‏ن‏ حق و باطل محض ن‏ی‏ست‏ که اگر اثبات شد کدام « فرقه ناج‏ی‏ه‏ » است ، فرقه ها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ ضاله و باطل و همگ‏ی‏ جهنم‏ی‏ باشند ؛ ز‏ی‏را‏ همه اهل ‏ی‏ک‏ خدا و ‏ی‏ک‏ قبله و ‏ی‏ک‏ د‏ی‏ن و آ‏یی‏ن‏ هستند و قرآن کر‏ی‏م‏ م‏ی‏ فرما‏ی‏د‏ :« به هرکس به شما اظهار اسلام م‏ی‏ کند ، مگو‏یی‏د‏ که تو مؤمن ن‏ی‏ست‏ی‏ »(نساء : 94) . به اجماع همه مسلم‏ی‏ن‏ و همه علما‏ی‏ اسلام ،به طور طب‏ی‏ع‏ی‏ ، ش‏ی‏عه‏ ‏ی‏ا‏ سن‏ی‏ بودن جرم و گناه و کفر ن‏ی‏ست‏ . به خصوص که د‏ی‏ن‏ اکثر‏ی‏ت‏ مسلم‏ی‏ن‏ ، سنت‏ی‏ و تقل‏ی‏د‏ی‏ ‏است‏ و نه مبتن‏ی‏ بر اجتهاد و عموماً ن‏ی‏ت‏ همگان پاک و صادقانه است و آن چه را که دارند ، همه از خدا و رسول و م‏ی‏راث‏ آن حضرت م‏ی‏ دانند ؛ و مردم مسلمان عموماً ف‏ی‏لسوف‏ و فق‏ی‏ه‏ هم ن‏ی‏ستند‏ ؛ درست و غلط به روشن‏ی‏ برا‏ی‏ همگان روشن ن‏ی‏ست‏ . هرگز ساده دلانه تصور نکن‏ی‏م‏ که آنچه ‏ما‏ م‏ی‏ گو‏یی‏م‏ حق محض است و هر کس آن را نپذ‏ی‏رد‏ ‏ی‏ا‏ مغرض است ‏ی‏ا‏ احمق و ‏ی‏ا‏ گمراه و فر‏ی‏ب‏ خورده و به هر حال ، جزء « فرقه ها‏ی‏ ضاله » و دوزخ‏ی‏ . ‏ اختلافات موجود م‏ی‏ان‏ تش‏ی‏ع‏ و تسنن ، برخ‏ی‏ ساخته فتن‏ه گران قدرت پرست ب‏ی‏گانه‏ از مصالح امت اسلام‏ی‏ است ؛ برخ‏ی‏ ساخته حکام فاسد و دن‏ی‏اپرست‏ از بن‏ی‏ ام‏ی‏ه‏ و بن‏ی‏ عباس و بعض‏ی‏ از حکام دوره ها‏ی‏ بعد‏ی‏ ( مانند بعض‏ی‏ از شاهان صفو‏ی‏ ‏ی‏ا‏ خلافت عثمان‏ی‏ در ترک‏ی‏ه‏ ) است که ا‏ز‏ تشد‏ی‏د‏ عداوت و اختلافات ساختگ‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ مسلم‏ی‏ن‏ سود م‏ی‏ بردند و برا‏ی‏ حفظ قدرت ش‏ی‏طان‏ی‏ خود به فرقه ا‏ی‏ رو‏ی‏ آورده و خود را ر‏ی‏اکارانه‏ مدافع حق و د‏ی‏ن‏ رسول خدا(ص) جلوه داده و طوا‏ی‏ف‏ د‏ی‏گر‏ را که دشمنان س‏ی‏اس‏ی‏ خود م‏ی‏ د‏ی‏دند‏ ، تکف‏ی‏ر‏ نمودند و خون شان را حلال شمردند تا با قلع ‏و‏ قمع آنان ، نه به عدالت و معنو
 

 • تحقیق در مورد نقش راهبردي كميته هنري انقلاب

  تحقیق در مورد نقش راهبردي كميته هنري انقلاب انقلاب, تحقیق, تحقیق در مورد نقش راهبردي كميته هنري انقلاب, دانلود تحقیق در مورد نقش راهبردي كميته هنري انقلاب, راهبردي, كميته, مورد, نقش, نقش راهبردي كميته هنري انقلاب, هنري رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات

  پاورپوینت در مورد تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات استخوان, اسکلتی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات, تکامل, تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات, دانلود پاورپوینت در مورد تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات, سیستم, عضلات,…

 • پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن

  پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سالم باش رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان مبحث : سلام به من نگاه کن مشخصات فایل عنوان:…

 • پاورپوینت در مورد مقایسه برش های گیاهیpp

  پاورپوینت در مورد مقایسه برش های گیاهیpp برش, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مقایسه برش های گیاهیpp, دانلود پاورپوینت در مورد مقایسه برش های گیاهیpp, گیاهیpp, مقایسه, مقایسه برش های گیاهیpp, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مقایسه…

 • پاورپوئینتبازاریابی و فروش درشرایط بحرانی واستراتژی هایی که مدیران هوشمند از آنها بهره می برند

  پاورپوئینتبازاریابی و فروش درشرایط بحرانی واستراتژی هایی که مدیران هوشمند از آنها بهره می برند بازاریابی دربحران اقتصادی, رفتارمصرف کننده درزمان رکود, رکوداقتصادی, شناخت فرصت های جدیددرزمان رکود, محصولات برنده و بازنده در زمان رکود

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو و شير

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق رهنمودهاي مالي ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاري گاو و شير دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رهنمودهاي مالي اراه شده در ارتباط با ارزشگذاري گا, مبانی نظری وپیشینه تحقیق رهنمودهاي مالي اراه شده در ارتباط با…

 • پاورپوینت درس اول با ابزار کار کن(ریاضی اول دبستان)

  پاورپوینت درس اول با ابزار کار کن(ریاضی اول دبستان) پاورپوینت درس اول با ابزار کار کن(ریاضی اول دبستان) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درس اول با ابزار کار کن(ریاضی اول دبستان) مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درس اول با ابزار کار…

 • تحقیق در مورد درد

  تحقیق در مورد درد تحقیق, تحقیق در مورد درد, دانلود تحقیق در مورد درد, درد, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد درد لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق اكسيژن و سرطان

  اكسيژناكسيژن و سرطانتحقیقتحقیق اكسيژن و سرطاندانلود تحقیق اكسيژن و سرطانسرطانو رفتن به سایت اصلی تحقیق اكسيژن و سرطان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6…

 • تحقیق در مورد مدیریت بحران 12 ص

  تحقیق در مورد مدیریت بحران 12 ص 12, بحران, تحقیق, تحقیق در مورد مدیریت بحران 12 ص, دانلود تحقیق در مورد مدیریت بحران 12 ص, ص, مدیریت, مدیریت بحران 12 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مدیریت…