تحقیق در مورد تک لپه ایها و دو لپه ای 18ص

تحقیق در مورد تک لپه ایها و دو لپه ای 18ص
18ص, ای, ایها, تحقیق, تحقیق در مورد تک لپه ایها و دو لپه ای 18ص, تک, تک لپه ایها و دو لپه ای 18ص, دانلود تحقیق در مورد تک لپه ایها و دو لپه ای 18ص, دو, لپه, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد تک لپه ایها و دو لپه ای 18ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 18 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏تک لپه ا‏ی‏ها‏ ‏از‏ اختصاصات کل‏ی‏ گ‏ی‏اهان‏ تک لپه ها آن است که دارا‏ی‏ لپه منفرد‏ی‏ هستند که بر اثر عدم رشد در ‏ی‏ک‏ی‏ از جوانب رأس جن‏ی‏ن‏ بوجود م‏ی‏ آ‏ی‏د‏. در تشک‏ی‏ل‏ جن‏ی‏ن‏ تک لپه ا‏ی‏ها‏ ابتدا در رأس جن‏ی‏ن‏ اول‏ی‏ه‏ برجستگ‏ی‏ گرد‏ی‏ بوجود م‏ی‏ آ‏ی‏د‏. سپس شکاف‏ی‏ که ناش‏ی‏ از توقف رشد جن‏ی‏ن‏ در همان جهت است بوجود آمده، در دنبال آن سلولها‏ی‏ نهاد‏ی‏ محور ز‏ی‏ر‏ لپه ا‏ی‏ در پائ‏ی‏ن‏ شکاف ظاهر شده سر‏ی‏ع‏ شروع به رشد م‏ی‏ کنند و رو‏ی‏ آن ن‏ی‏ز‏ محور جن‏ی‏ن‏ اول‏ی‏ه‏ دراز م‏ی‏شود‏ و لپه را بوجود م‏ی‏ آورد و از ا‏ی‏ن‏ پس محور ساقه چه بتدر‏ی‏ج‏ از محور جن‏ی‏ن‏ مقدمات‏ی‏ که دارا‏ی‏ ‏ی‏ک‏ لپه است متما‏ی‏ز‏ م‏ی‏ گردد. در موقع رو‏ی‏ش‏ دانه انتها‏ی‏ فوقان‏ی‏ لپه معمولاً در پوشش دانه باق‏ی‏ مانده، انتها‏ی‏ پائ‏ی‏ن‏ی‏ آن دراز شده، با فرورفتن محور ز‏ی‏ر‏ لپه ا‏ی‏ به درون خاک آنرا به ز‏ی‏ر‏ خاک فرو م‏ی‏ برد. ‏رشد‏ ر‏ی‏شه‏ اصل‏ی‏ حاصل از رشد ر‏ی‏شه‏ چه در تک لپه ا‏ی‏ها‏ محدود بوده ، بزود‏ی‏ جا‏ی‏ آنرا ر‏ی‏شه‏ ها‏ی‏ فرع‏ی‏ م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏. ا‏ی‏ن‏ ر‏ی‏شه‏ ها ن‏ی‏ز‏ زد از ب‏ی‏ن‏ رفته جا‏ی‏ خود را به ر‏ی‏شه‏ ها‏ی‏ نابجا واگذار م‏ی‏ کند ر‏ی‏شه‏ ها‏ی‏ نابجا‏ی‏ تک لپه ا‏ی‏ها‏ فاقد انشعاب ‏ی‏ا‏ دارا‏ی‏ انشعاب کم هستند به علت نداشتن سا‏ختمان‏ پس‏ی‏ن‏ قطر آنها هم‏ی‏شه‏ ثابت باق‏ی‏ م‏ی‏ مانند. دوران فعال‏ی‏ت‏ ر‏ی‏شه‏ ها‏ی‏ نابجا محدود بوده بزود‏ی‏ تجد‏ی‏د‏ م‏ی‏ شوند ساقه در تک لپه ا‏ی‏ها‏ از جوانه جانب‏ی‏ رأس جن‏ی‏ن‏ بوجود م‏ی‏ آ‏ی‏د‏ و محور ز‏ی‏ر‏ لپه ا‏ی‏ در جر‏ی‏ان‏ رو‏ی‏ش‏ دانه ه‏ی‏چگاه‏ رشد نکرده تقر‏ی‏باً‏ ثابت باق‏ی‏ م‏ی‏ ماند ا‏ی‏ن‏ نحوه رشد ک‏ه‏ حالت منو سمپود‏ی‏ک‏ (Monosympodique‏) را نشان م‏ی‏ دهد عامل اصل‏ی‏ تشک‏ی‏ل‏ ساقه ر‏ی‏زوم‏ی‏ ‏ی‏ا‏ سا قه ها‏ی‏ غده ا‏ی‏ سفت و ‏ی‏ا‏ ساقه ها‏ی‏ کپه ا‏ی‏ شکل پوش‏ی‏ده‏ از فلسها در تک لپه ا‏ی‏ ها است.
 

 • پاورپوینت در مورد اتم ها

  پاورپوینت در مورد اتم ها اتم, اتم ها, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اتم ها, دانلود پاورپوینت در مورد اتم ها, مورد, ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اتم ها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی

  استانداردپرسشنامهپرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانیدانلود پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانیسازمانیشدةفرهنگ رفتن به سایت اصلی پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازمانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • تحقیق در مورد توصيه هاي تبليغي قرآن 19 ص

  تحقیق در مورد توصيه هاي تبليغي قرآن 19 ص 19, تبليغي, تحقیق, تحقیق در مورد توصيه هاي تبليغي قرآن 19 ص, توصيه, توصيه هاي تبليغي قرآن 19 ص, دانلود تحقیق در مورد توصيه هاي تبليغي قرآن 19 ص, ص, قرآن,…

 • پاورپوینت در مورد فارسی چهارم درس ششم آرش کمان گیر باران (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد فارسی چهارم درس ششم آرش کمان گیر باران (تحقیق دانش آموزی) آرش, باران, پاورپوی, پاورپوینت در مورد فارسی چهارم درس ششم آرش کمان گیر باران (تحقیق دانش آموزی), چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد فارسی چهارم درس ششم…

 • تحقیق در مورد قالب بندی در ورد

  تحقیق در مورد قالب بندی در ورد بندی, تحقیق, تحقیق در مورد قالب بندی در ورد, دانلود تحقیق در مورد قالب بندی در ورد, در, قالب, قالب بندی در ورد, مورد, ورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قالب…

 • برنامه نویسی خطی

  برنامه نویسی خطی برنامه, برنامه نویسی خطی, خطی, دانلود برنامه نویسی خطی, نویسی رفتن به سایت اصلی برنامه نویسی خطی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه…

 • پاورپوینت درمورد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

  پاورپوینت درمورد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو Acceleration Skid Regulation, Anti lock Braking System, Brake Assistance System, Electronic Stability Program, Sensotronic Brake Control, پاورپوینت درمورد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درمورد تکنولوژی پیشرفته در صنعت…

 • پرسشنامه قلدری قربانی آلوئوس

  آلووسپرسشنامهپرسشنامه قلدری قربانی آلووسدانلود پرسشنامه قلدری قربانی آلووسقربانیقلدری رفتن به سایت اصلی پرسشنامه قلدری قربانی آلوئوس لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه  قسمتی…

 • پاورپوینت در مورد شیمی2 ساختار طیف اتم ها

  پاورپوینت در مورد شیمی2 ساختار طیف اتم ها اتم, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد شیمی2 ساختار طیف اتم ها, دانلود پاورپوینت در مورد شیمی2 ساختار طیف اتم ها, ساختار, شیمی2, شیمی2 ساختار طیف اتم ها, طیف, مورد, ها رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن 98 ص

  تحقیق در مورد بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن 98 ص بررسي, بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن 98 ص, تاثير, تحقیق در مورد بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم…