تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص

تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص
32, استاد, اطلاعات, انصاریان, پایه, تحقیق, تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص, جزوه, جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص, دانلود تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص, ص, فناوری, مفاهیم

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جزوه مفاهیم پایه فناوری اطلاعات استاد انصاریان 32 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 32 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
2‏جزوه مفاه‏ی‏م‏ پا‏ی‏ه‏ فناور‏ی‏ اطلاعات. ‏دوره ‏ی‏ آموزش‏ی‏ مفاه‏ی‏م‏ پا‏ی‏ه‏ فن آور‏ی‏ اطلاعات اول‏ی‏ن‏ مهارت از هفت مهارت استاندارد ICDL‏ م‏ی‏ باشد . در ابتدا لازم است بدان‏ی‏م‏ ICDL‏ چ‏ی‏ست‏ و استاندارد‏ی‏ که از آن بعنوان استاندارد ICDL‏ ‏ی‏اد‏ م‏ی‏ شود چه مباحث‏ی‏ را در بر م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ . ‏در‏ ب‏ی‏شتر‏ کشورها‏ی‏ توسعه ‏ی‏افته‏ و صاحب فناور‏ی‏ و در بعض‏ی‏ کشورها‏ی‏ در حال توسعه آموزش علوم کامپ‏ی‏وتر‏ی‏ و فراگ‏ی‏ر‏ی‏ دانش IT -Information Technology‏ جزو برنامه ها‏ی‏ اصل‏ی‏ مدارس ، دب‏ی‏رستانها‏ و دانشگاهها به شمار م‏ی‏ آ‏ی‏د‏ . در ا‏ی‏ران‏ ن‏ی‏ز‏ برنامه توسعه و کاربرد‏ی‏ فناور‏ی‏ ارتباطات و اطلاعات موسوم به ( تکفا ) مهمتر‏ی‏ن‏ برنامه دولت در زم‏ی‏نه‏ توسعه ، گسترش و کاربرد‏ی‏ ساختن IT‏ در کشور محسوب م‏ی‏ شود . ‏( موسسه فن آوران اطلاعات ) بنا به توص‏ی‏ه‏ ‏ی‏ دفتر فناور‏ی‏ اطلاعات ر‏ی‏است‏ جمهور‏ی‏ در جهت توسعه فن آور‏ی‏ اطلاعات در کشور ، فعال‏ی‏ت‏ همه جانبه ا‏ی‏ را جهت ارائه آموزش موفق ICDL- International Computer Driving License‏ تدارک د‏ی‏ده‏ است تا همگان را به منظور مشارکت در جامعه ا‏طلاعات‏ی‏ آماده نما‏ی‏د‏ . ICDL‏ گواه‏ی‏نامه‏ ا‏ی‏ است ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ جهت استفاده از کامپ‏ی‏وتر‏ در حد‏ی‏ که ن‏ی‏ازها‏ی‏ مقدمات‏ی‏ و اصل‏ی‏ کاربر را پاسخگو باشد . دوره ‏ی‏ آموزش‏ی‏ فوق شما را با اول‏ی‏ن‏ مبحث از ا‏ی‏ن‏ استاندارد آشنا م‏ی‏ سازد . ‏برا‏ی‏ ‏ی‏ادگ‏ی‏ر‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ دوره ‏ی‏ آموزش‏ی‏ ن‏ی‏از‏ی‏ به نرم افزار خاص نم‏ی‏ باشد . فقط لازم است توض‏ی‏حات‏ ارائه شده بطور کامل مطالعه گردد تا مفاه‏ی‏م‏ پا‏ی‏ه‏ و اصل‏ی‏ کاربرد کامپ‏ی‏وتر‏ آموزش گرفته شود . ‏کاربران‏ محترم م‏ی‏ توانند در صورت داشتن پ‏ی‏شنهاد‏ و ‏ی‏ا‏ بروز اشکال و سئوالات احتمال‏ی‏ با نو‏ی‏سنده‏ از طر‏ی‏ق‏ پست الکترون‏ی‏ک‏ی‏ mansarian@yahoo.com‏ ارتباط برقرار نما‏ی‏ند‏ . ‏ ‏کامپيوتر‏ ‏تاريخچه‏ استفاده از كامپيوتر ‏بشر‏ از دير باز سرگرم اموري نظير شمارش ‌، اندازه گيري و ضبط كردن اشياء و نيز گزارش دادن اطلاعات در مورد اشياء به همنوعان خود بوده است . واژه ( اشياء ) مي تواند دلالت بر تعداد گوسفندان يك گله ، وزن يك كودك ، ابعاد يك زمين ، مدت زمان طي شده از آخرين خشكسالي ي‏ا‏ شدت يك زمين لرزه را داشته باشد . ‏در‏ مقابل كلمه ي Computer‏ در دائره المعارفها نوشته شده است : محاسبه كردن ، تخمين زدن ، حساب كردن و ما Computer‏ را به نام ماشين محاسبه گر مي خوانيم . ‏كامپيوتر‏ آخرين زنجير از حلقه ماشين هاي محاسبه گر و ذخيره كننده اطلاعات مي باشد . البته چيزي كه كامپيوتر را از ديگر ماشينهاي محاسبه گر جدا كرده است ، در واقع سرعت ، دقت و اطمينان بالا در انجام كارهاست . ‏كامپيوترهاي‏ امروزي در مقياس ميليونها عمليات در ثانيه اندازه گيري مي شود . هر چند ممكن است اين عمليات ساده باشد ، اما تركيب آنها به روشهاي مختلف ، منجر به ظهور آرايش عظيمي از عملكردهاي مفيد مي گردد . اين موضوع تقريبا تمام اتفاقي است كه طي سه چهار دهه اخير ( كه معادل است با كل تاريخ كامپيوترهاي تجاري ) به وقوع پيوسته است . ‏كامپيوترهاي‏ امروزي بسيار كوچكتر طراحي شده اند . به طوري كه به راحتي بر روي يك ميز جا مي گيرند . چيزي كه قبلا يك اتاق بزرگ را به طور كامل اشغال مي كرد ، امروزه در يك جعبه كوچك جا مي شود . در عين حال كه كامپيوترهاي امروزي توانايي ذخيره اطلاعات بيشتر و سرعت ب‏يشتر‏ در محاسبه را دارند . ‏کامپيوتر‏ ماشيني است که سه کار انجام ميدهد : ورودي ساخت يافته را ميپذيرد، آن را بر طبق قوانين از پيش تعريف شده اي پردازش ميکند، و نتايج را به عنوان خروجي نمايش ميدهد. ‏ ‏واحد‏ پردازش مرکزي ‏مدت‏ زمان انجام يك كار بوسيله كامپيوتر، به عوامل متعددي بستگي دارد كه اولين آنها ، سرعت پردازشگر Processor‏ كامپيوتر است . پردازشگر يك تراشه الكترونيكي كوچك در قلب كامپيوتر بوده و سرعت آن بر حسب مگاهرتز MHz‏ سنجيده مي شود . هر چه مقدار اين پارامتر بيشتر باشد ‏،‏ پردازشگر سريعتر خواهد بود و در نتيجه قادر خواهد بود ، محاسبات بيشتري را در هر ثانيه انجام دهد . سرعت پردازشگر به عنوان يكي از مشخصه هاي يك كامپيوتر به قدري در تعيين كارآيي آن اهميت دارد كه معمولا به عنوان يكي از اجزاي تشكيل دهنده نام كامپيوتر از آن ياد م‏ي‏ شود . تراشه پردازشگر و اجزاي الكترونيكي كه آن را پشتيباني مي كنند ، مجموعا به عنوان واحد پردازش مركزي يا
 

 • پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله

  پرسشنامهپرسشنامه دانش فراشناختی حل مسلهحلدانشدانلود پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسلهفراشناختیمسله رفتن به سایت اصلی پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه :…

 • مقاله کارگردانی

  دانلود مقاله کارگردانیکارگردانیمقالهمقاله کارگردانی رفتن به سایت اصلی مقاله کارگردانی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   ‏كارهاي…

 • پاورپوینت در مورد فارسی دوم درس پنجم چوپان راست گو

  پاورپوینت در مورد فارسی دوم درس پنجم چوپان راست گو پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فارسی دوم درس پنجم چوپان راست گو, پنجم, چوپان, دانلود پاورپوینت در مورد فارسی دوم درس پنجم چوپان راست گو, درس, دوم, راست, فارسی, فارسی دوم…

 • تحقیق در مورد نقش دین در جهان معاصر

  تحقیق در مورد نقش دین در جهان معاصر تحقیق, تحقیق در مورد نقش دین در جهان معاصر, جهان, دانلود تحقیق در مورد نقش دین در جهان معاصر, در, دین, معاصر, مورد, نقش, نقش دین در جهان معاصر رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد سیستم های حرارتی و برودتی

  تحقیق در مورد سیستم های حرارتی و برودتی برودتی, تحقیق, تحقیق در مورد سیستم های حرارتی و برودتی 33 ص, حرارتی, دانلود تحقیق در مورد سیستم های حرارتی و خنک کننده, سیستم, سیستم های حرارتی و برودتی, مورد, های, و…

 • تحقیق گرافیت

  تحقیقتحقیق گرافیتدانلود تحقیق گرافیتگرافیت رفتن به سایت اصلی تحقیق گرافیت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه  قسمتی از متن word (..doc) :   1‏گرافیت‏اگر…

 • سيستم اطلاعات جغرافيايي وکاربرد آن در صنعت مخابرات

  آناطلاعاتجغرافياييدانلود سيستم اطلاعات جغرافيايي وکاربرد آن در صنعت مخابراتدرسيستمسيستم اطلاعات جغرافيايي وکاربرد آن در صنعت مخابراتصنعتمخابراتوکاربرد رفتن به سایت اصلی سيستم اطلاعات جغرافيايي وکاربرد آن در صنعت مخابرات لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc)…

 • تحقیق در مورد فقر و غنا 134 ص

  تحقیق در مورد فقر و غنا 134 ص 134, تحقیق, تحقیق در مورد فقر و غنا 134 ص, دانلود تحقیق در مورد فقر و غنا 134 ص, ص, غنا, فقر, فقر و غنا 134 ص, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد دين فرهنگ و تمدن اسلامى 24 ص

  تحقیق در مورد دين فرهنگ و تمدن اسلامى 24 ص 24, اسلامى, تحقیق, تحقیق در مورد دين فرهنگ و تمدن اسلامى 24 ص, تمدن, دانلود تحقیق در مورد دين فرهنگ و تمدن اسلامى 24 ص, دين, دين فرهنگ و تمدن…

 • تحقیق در مورد بررسي و طراحي مبلمان شهري يكپارچه

  تحقیق در مورد بررسي و طراحي مبلمان شهري يكپارچه بررسي, بررسي و طراحي مبلمان شهري يكپارچه, تحقیق, تحقیق در مورد بررسي و طراحي مبلمان شهري يكپارچه, دانلود تحقیق در مورد بررسي و طراحي مبلمان شهري يكپارچه, شهري, طراحي, مبلمان, مورد,…