تحقیق در مورد دین و زندگی

تحقیق در مورد دین و زندگی
تحقیق, تحقیق در مورد دین و زندگی, دانلود تحقیق در مورد دین و زندگی, دین, دین و زندگی, زندگی, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد دین و زندگی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 10 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏نقش ‏د‏ی‏ن‏ در‏ زندگ‏ی‏ جوانان‏در‏ ب‏ی‏نش‏ ماد‏ی‏،‏ انسان خود را همانند د‏ی‏گر‏ موجودات، پد‏ی‏ده‏‏‏ا‏ی‏ کور و تصادف‏ی‏ م‏ی‏‏‏داند‏ که به حکم طب‏ی‏عت،‏ با‏ی‏د‏ مدت‏ی‏ را بر رو‏ی‏ کره خاک‏ی‏ بگذراند و سپس راه‏ی‏ د‏ی‏ار‏ فنا و ن‏ی‏ست‏ی‏ گردد. در ا‏ی‏ن‏ نگاه، همه جهان و از جمله انسان، پد‏ی‏ده‏‏‏ا‏ی‏ ب‏ی‏‏‏معنا‏ و بدون هدف است. انسانِ بر‏ی‏ده‏ از خد‏ا،‏ امروزه به خوب‏ی‏ در‏ی‏افته‏ است که ه‏ی‏چ‏ ‏ی‏ک‏ از چ‏ی‏زها‏یی‏ که روز‏ی‏ آنها را کعبه آمال خود قرار داده بود، نم‏ی‏‏‏تواند‏ او را خشنود کند و زندگ‏ی‏ اش را از پوچ‏ی‏ و ب‏ی‏هودگ‏ی‏ رها سازد. اما در مقابل، انسانِ پرورش ‏ی‏افته‏ در مکتب د‏ی‏ن،‏ به ا‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ که جهان ماد‏ی‏ را با تمام‏ی‏ موهبت ها‏ی‏ش، همواره در حد ‏ی‏ک‏ وس‏ی‏له‏ م‏ی‏‏‏نگرد‏ و سعادت و ن‏ی‏ک‏‏‏بخت‏ی‏ خو‏ی‏ش‏ را هرگز در گرو عوامل ماد‏ی‏ نم‏ی‏‏‏داند،‏ نه تنها ناملا‏ی‏مات‏ و ناکام‏ی‏‏‏ها‏ روح‏ی‏ه‏‏‏اش‏ را تضع‏ی‏ف‏ نم‏ی‏‏‏کند،‏ بلکه هم‏ی‏ن‏ مشکلات و ناملا‏ی‏مات،‏ در حکم وسا‏ی‏ل‏ی‏ هستند که از سست‏ی‏ حاصل از خوگرفتن به زندگ‏یِ‏ ب‏ی‏‏‏دغدغه‏ جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ به عمل م‏ی‏‏‏آورند‏. ‏د‏ی‏ن‏ در روا‏ی‏ات‏پ‏ی‏شوا‏ی‏ان‏ اسلام، د‏ی‏ن‏ را به ارکان و و‏ی‏ژگ‏ی‏‏‏ها‏ی‏ش،‏ از جمله ا‏ی‏مان،‏ قلب‏ی‏ بودن، معرفت داشتن، دوست‏ی‏ ورز‏ی‏دن،‏ اخلاق ن‏ی‏ک،‏ نور، عزت، ما‏ی‏ه‏ ح‏ی‏ات‏ و مانند آنها تفس‏ی‏ر‏ کرده‏اند. پ‏ی‏امبر‏ اکرم صل‏ی‏‏‏الله‏‏‏عل‏ی‏ه‏‏‏و‏‏‏آله‏ م‏ی‏‏‏فرما‏ی‏د‏: «اخلاق ن‏ی‏ک،‏ نصف د‏ی‏ن‏ است». امام باقر عل‏ی‏ه‏‏‏السلام‏ ن‏ی‏ز‏ فر‏موده‏ است: «د‏ی‏ن،‏ همان دوست داشتن، و دوست‏ی‏ همان د
 

 • مقايسه هيپوكندري در بين دانشجويان متاهل و مجرد

  بيندانشجوياندانلود مقايسه هيپوكندري در بين دانشجويان متاهل و مجرددرمتاهلمجردمقايسهمقايسه هيپوكندري در بين دانشجويان متاهل و مجردهيپوكندريو رفتن به سایت اصلی مقايسه هيپوكندري در بين دانشجويان متاهل و مجرد نوع فایل: word قابل ویرایش 47  صفحه   مقدمه: در اختلال هيپوكندريا…

 • تحقیق در مورد اضطرار

  تحقیق در مورد اضطرار اضطرار, تحقیق, تحقیق در مورد اضطرار, دانلود تحقیق در مورد اضطرار, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اضطرار لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد مایع مغزی نخاعی (CSF  )

  پاورپوینت در مورد مایع مغزی نخاعی (CSF  ) (CSF, 160, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مایع مغزی نخاعی (CSF  ), دانلود پاورپوینت در مورد مایع مغزی نخاعی (CSF  ), مایع, مایع مغزی نخاعی (CSF  ), مغزی, مورد, نخاعی رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد سنگ هاي رسوبي

  تحقیق در مورد سنگ هاي رسوبي تحقیق, تحقیق در مورد سنگ هاي رسوبي, دانلود تحقیق در مورد سنگ هاي رسوبي, رسوبي, سنگ, سنگ هاي رسوبي, مورد, هاي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سنگ هاي رسوبي لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مسئولیتهای روشنفکران دینی در قرن بیست و یک

  تحقیق در مورد مسئولیتهای روشنفکران دینی در قرن بیست و یک بیست, تحقیق, تحقیق در مورد مسولیتهای روشنفکران دینی در قرن بیست و یک, دانلود تحقیق در مورد مسولیتهای روشنفکران دینی در قرن بیست و یک, در, دینی, روشنفکران, قرن,…

 • پاورپوینت در مورد استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سيّال تحت فشار ( PFE )

  پاورپوینت در مورد استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سيّال تحت فشار ( PFE ) استخراج, استخراج روغن سبوس برنج با روش استخراج با سيّال تحت فشار ( PFE ), پاورپوینت در مورد استخراج روغن سبوس برنج با…

 • تحقیق در مورد آشنایی باشغل دندانپزشکی

  تحقیق در مورد آشنایی باشغل دندانپزشکی آشنایی, آشنایی باشغل دندانپزشکی, باشغل, تحقیق, تحقیق در مورد آشنایی باشغل دندانپزشکی, دانلود تحقیق در مورد آشنایی باشغل دندانپزشکی, دندانپزشکی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آشنایی باشغل دندانپزشکی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد کاربرد کامپيوتردر پژوهش با تاکید بر SPSS

  پاورپوینت در مورد کاربرد کامپيوتردر پژوهش با تاکید بر SPSS spss, با, بر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کاربرد کامپيوتردر پژوهش با تاکید بر SPSS, پژوهش, تا, تاکید, دانلود پاورپوینت در مورد کاربرد کامپيوتردر پژوهش با تاکید بر SPSS, کاربرد, کاربرد…

 • پاورپوینت در مورد سيكل بودجه و سازمانهاي بودجه اي ( بازيگران بودجه )

  پاورپوینت در مورد سيكل بودجه و سازمانهاي بودجه اي ( بازيگران بودجه ) (, اي, بازيگران, بودجه, پاورپوینت در مورد سيكل بودجه و سازمانهاي بودجه اي ( بازيگران بودجه ), دانلود پاورپوینت در مورد سيكل بودجه و سازمانهاي بودجه اي…

 • مقاله در مورد اقتصاد جهاني

  مقاله در مورد اقتصاد جهاني اقتصاد, جهاني, دانلود مقاله در مورد اقتصاد جهاني, در, مقاله, مقاله در مورد اقتصاد جهاني, مورد رفتن به سایت اصلی مقاله در مورد اقتصاد جهاني لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …