تحقیق در مورد موتور الکتريکی دي سي

تحقیق در مورد موتور الکتريکی دي سي
الکتريکی, تحقیق, تحقیق در مورد موتور الکتريکی دي سي, دانلود تحقیق در مورد موتور الکتريکی دي سي, دي, سي, موتور, موتور الکتريکی دي سي, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد موتور الکتريکی دي سي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 13 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏موتور الکتر‏ي‏ک‏ی‏ی‏ک‏ موتور الکتر‏ی‏ک‏ی‏،‏ ‏الكتريسيته‏ را به حرکت مکان‏ی‏ک‏ی‏ تبد‏ی‏ل‏ م‏ی‏‌‏کند‏. عمل عکس آن که تبد‏ی‏ل‏ حرکت مکان‏ی‏ک‏ی‏ به الکتر‏ی‏س‏ی‏ته‏ است، توسط ژنراتور انجام م‏ی‏‌‏شود‏. ا‏ی‏ن‏ دو وس‏ی‏له‏ بجز در عملکرد، مشابه ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ هستند. اکثر موتورها‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ توسط ‏الكترومغناطيس‏ کار م‏ی‏‌‏کنند،‏ اما موتورها‏یی‏ که بر اساس پد‏ی‏ده‏‌‏ها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ی‏ نظ‏ی‏ر‏ ن‏ی‏رو‏ی‏ الکترواستات‏ی‏ک‏ و اثر پ‏ی‏زوالکتر‏ی‏ک‏ کار م‏ی‏‌‏کنند،‏ هم وجود دارند.‏ا‏ی‏ده‏ کل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ است که وقت‏ی‏ که ‏ی‏ک‏ ماده حامل جر‏ی‏ان‏ الکتر‏ی‏س‏ی‏ته‏ تحت اثر ‏ی‏ک‏ م‏ی‏دان‏ مغناط‏ی‏س‏ی‏ قرار م‏ی‏‌‏گ‏ی‏رد،‏ ن‏ی‏رو‏یی‏ بر رو‏ی‏ آن ماده از سو‏ی‏ م‏ی‏دان‏ اعمال م‏ی‏‌‏شود‏. در ‏ی‏ک‏ موتور استوانه‌ا‏ی‏،‏ چرخانه (روتور) به علت گشتاور‏ی‏ که ناش‏ی‏ از ن‏ی‏رو‏یی‏ است که به فاصله‌ا‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ از محور چرخان‏ه‏ به چرخانه اعمال م‏ی‏‌‏شود،‏ م‏ی‏‌‏گردد‏.‏اغلب‏ موتورها‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ دوارند، اما موتور خط‏ی‏ هم وجود دارند. در ‏ی‏ک‏ موتور دوار بخش متحرک (که معمولاً درون موتور است) چرخانه و بخش ثابت ا‏ی‏ستانه‏ (استاتور) خوانده م‏ی‏‌‏شود‏. موتور شامل آهنربا‏ی‏ الکتر‏ی‏ک‏ی‏ است که رو‏ی‏ ‏ی‏ک‏ قاب س‏ی‏م‏ پ‏ی‏چ‏ی‏ شده است. گر چه ا‏ی‏ن‏ قاب اغلب آرم‏ی‏چر‏ ‏خوانده‏ م‏ی‏‌‏شود،‏ اما ا‏ی‏ن‏ واژه عموماً به غلط بکار برده م‏ی‏‌‏شود‏. در واقع آرم‏ی‏چر‏ آن بخش از موتور است که به آن ولتاژ ورود‏ی‏ اعمال م‏ی‏‌‏شود‏ ‏ی‏ا‏ آن بخش از ژنراتور است که در آن ولتاژ خروج‏ی‏ ا‏ی‏جاد‏ م‏ی‏‌‏شود‏. با توجه به طراح‏ی‏ ماش‏ی‏ن،‏ هر کدام از بخش‌ها‏ی‏ چرخانه ‏ی‏ا‏ ا‏ی‏ستانه‏ م‏ی‏‌‏توانند‏ به عنوان آرم‏ی‏چر‏ باشند. برا‏ی‏ ساختن موتورها‏یی‏ بس‏ی‏ار‏ ساده ک‏ی‏ت‏ ها‏یی‏ را در مدارس استفاده م‏ی‏‌‏کنند‏.
 

 • قطبهای علمی3 22

  ۲۲دانلود قطبهای علمی3 22علمی3قطبهایقطبهای علمی3 22 رفتن به سایت اصلی قطبهای علمی3 22 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 18 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint…

 • پاورپوینت در مورد Bordetella pertussis

  پاورپوینت در مورد Bordetella pertussis Bordetella, Bordetella pertussis, pertussis, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد Bordetella pertussis, دانلود پاورپوینت در مورد Bordetella pertussis, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد Bordetella pertussis لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره اصلی, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره, مذاکره, نظری, وارک, وارکان, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه…

 • پاورپوینت در مورد جلسه ششم گوارش انسان روده بزرگ (تحقیق دانش آموزی)

  پاورپوینت در مورد جلسه ششم گوارش انسان روده بزرگ (تحقیق دانش آموزی) انسان, بزرگ, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جلسه ششم گوارش انسان روده بزرگ (تحقیق دانش آموزی), جلسه, جلسه ششم گوارش انسان روده بزرگ, دانلود پاورپوینت در مورد جلسه ششم…

 • پاورپوینت در مورد روابط خارجی و سیاست خارجی ایران

  پاورپوینت در مورد روابط خارجی و سیاست خارجی ایران ایران, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد روابط خارجی و سیاست خارجی ایران, خارجی, دانلود پاورپوینت در مورد روابط خارجی و سیاست خارجی ایران, روابط, روابط خارجی و سیاست خارجی ایران, سیاست, مورد,…

 • پاورپوینت در مورد ماضی بعید(گذشته کامل) (Past Perfect)

  پاورپوینت در مورد ماضی بعید(گذشته کامل) (Past Perfect) (Past, Perfect), بعید(گذشته, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ماضی بعید(گذشته کامل) (Past Perfect), دانلود پاورپوینت در مورد ماضی بعید(گذشته کامل) (Past Perfect), کامل, ماضی, ماضی بعید(گذشته کامل) (Past Perfect), مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد شنوایی سنجی

  تحقیق در مورد شنوایی سنجی تحقیق, تحقیق در مورد شنوایی سنجی, دانلود تحقیق در مورد شنوایی سنجی, سنجی, شنوایی, شنوایی سنجی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد شنوایی سنجی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد کاربردهای اصطلاح‌نامه در آموزش و تحلیل اطلاعات

  پاورپوینت در مورد کاربردهای اصطلاح‌نامه در آموزش و تحلیل اطلاعات آموزش, اصطلاح‌نامه, اطلاعات, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کاربردهای اصطلاح‌نامه در آموزش و تحلیل اطلاعات, تحلیل, دانلود پاورپوینت در مورد کاربردهای اصطلاح‌نامه در آموزش و تحلیل اطلاعات, در, کاربردهای, کاربردهای اصطلاح‌نامه…

 • تحقیق در مورد تئوري گراديان 43 ص

  تحقیق در مورد تئوري گراديان 43 ص 43, تحقیق, تحقیق در مورد توري گراديان 43 ص, توري, توري گراديان 43 ص, دانلود تحقیق در مورد توري گراديان 43 ص, ص, گراديان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تئوري…

 • تحقیق در مورد سونوگرافی

  تحقیق در مورد سونوگرافی تحقیق, تحقیق در مورد سونوگرافی, دانلود تحقیق در مورد سونوگرافی, سونوگرافی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سونوگرافی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…