مبانی نظری عملکرد صادراتی

دانلود مبانی نظری عملکرد صادراتیصادراتیعملکردمبانیمبانی نظری عملکرد صادراتینظری

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری عملکرد صادراتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 27 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏عملکرد صادراتی‏از دهه70 تا‏کنون‏، حجم عظیم متون تحقیقاتی راجع‏ ‏به عوامل موثر بر روی عملکرد صادراتی ‏بوده ‏است (Sousa et al., 2008; Parhizkar et al., 2010‏) .‏اکثریت مطالعات راجع به عملکرد صادراتی بر روی مجموعه‏ ‏ای از متغیر‏ ‏های کاملا متفاوت از‏ ‏یکدیگر متمرکز‏ ‏می‏ ‏باشند . بهرحال درحالیکه عملکرد صادراتی بطورگ‏س‏ترده موضوع تحقیق‏ ‏بوده‏ ‏ا‏س‏ت ، یکی از ساخت‏ ‏های در حی‏ط‏ه بازاریابی بین‏ ‏المللی ست که بسیار کم فهمیده‏ ‏شده‏ ‏است ‏.‏ ‏( Katsikeas et al., 2000‏)‏ ‏ اغلب محققین برروی روابط‏ ‏بین عمکرد‏ ‏و‏ ‏عوامل سازمانی و محیطی متمرکز هستند‏ و ‏کمتر راجع به ارتباط عملکرد‏ ‏و‏ ‏به ویژه اهمیت اجرای استراتژی تاکید‏ ‏دارند.‏ درحالیکه اغلب تحقیقات انجام شده که در ایالات متحده و اروپا توسط محققین صورت پذیرفته‏ ‏درآنها بر روی عملکرد صادراتی تمرکز داشته وکارهای محدودی درکشور های درحال توسعه به ویژه درکشور های حوزه خاورمیانه صورت پذیرفته است‏ .( Matanda & Freeman‏ 2009‏)‏ ‏حجم‏ ‏کار‏ ‏درحال‏ ‏رشد‏ ‏بیانگر‏ ‏مشکلات عدیده‏ ‏ای‏ ‏ایست‏ ‏که‏ ص‏ادرکنندگان از کشور‏ ‏های در‏ ‏حال توسعه در رقابت با‏ ‏یکدیگر با آن روبرو‏ ‏می‏ ‏شوند‏ .( Etemad, 2004‏)‏ ب‏طور کلی ‏پذیرفته‏ ‏شده‏ ‏است که افزایش صادرات کشور‏ ‏دارای اثرمثبتی برروی رشد اقتصادکشور و‏ ‏همچنین موفقیت شرکت‏ ‏های خصوصی ‏است ‏.‏ ‏افزایش صادرات‏ ‏برای شرکت‏ ‏هایی‏ ‏که در‏ک‏شور‏ ‏های درحال‏ ‏توسعه حضوردارند‏ ‏بسیار‏ ‏حائ‏ز‏ اهمیت‏ ‏می‏ ‏باشد‏ ‏که بانگاه‏ش‏ان بر‏ ‏بازارهای جهانی ب‏ه ‏عنوان وسیله‏ ‏ای برای حصول اطمینان از‏ ‏رشد‏ ‏،‏ ‏بقا‏ ‏یا رقابت شان می‏ ‏باشد. عملکرد صادراتی یک جنبه اصلی برای اتخاذ‏ ‏تصمیمات در‏ ‏حوزه تجارت بین المللی‏ ا‏ست . محققین‏ ‏برروی تعریف عملیاتی یا م‏ف‏هومی ‏آ‏ن اتفاق نظر ندارند . تحقیق در زمینه عملکرد صادراتی بر روی‏ ‏دوبعد متمرکزمی‏ ‏باشد، اولی تفهیم این‏ ‏ساختار و‏ ‏ثانیا شناسایی عوامل موثر برآن . د‏ر‏حال حاضراجماع گسترده ای وجوددارد‏ ‏که عملکرد‏، ‏در‏ک‏ چندبعدی وگسترده‏ ‏ای را‏ ‏شامل می‏ ‏گردد‏ ‏که مولفه‏ ‏های اصلی ‏آ‏ن اقصادی‏ ‏و‏ ‏استراتژیک می‏ ‏باشند‏ ‏.‏ ‏ولی‏ ‏همچنان عدم اتفاق نظر گسترده برروی سنجش خاص آن و چگونگی عملکرد ابعادش هنوز‏ ‏وجود دارد‏ ‏. ‏ ‏
 

 • پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي

  اجتماعيپيشپيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعيدانلود پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي 1دربارةعلومفرضهاييماهيت رفتن به سایت اصلی پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده…

 • پاورپوینت در مورد وضعيت صحيح خوابيدن

  پاورپوینت در مورد وضعيت صحيح خوابيدن پاورپوینت, پاورپوینت در مورد وضعيت صحيح خوابيدن, خوابيدن, دانلود پاورپوینت در مورد وضعيت صحيح خوابيدن, صحيح, مورد, وضعيت, وضعيت صحيح خوابيدن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد وضعيت صحيح خوابيدن لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد اصول مهندسي اینترنت

  پاورپوینت در مورد اصول مهندسي اینترنت اصول, اصول مهندسي اینترنت, اینترنت, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اصول مهندسي اینترنت, دانلود پاورپوینت در مورد اصول مهندسي اینترنت, مهندسي, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اصول مهندسي اینترنت لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد تعمیر و نگهداری ترک ساختمان

  پاورپوینت در مورد تعمیر و نگهداری ترک ساختمان پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تعمیر و نگهداری ترک ساختمان, ترک, تعمیر, تعمیر و نگهداری ترک ساختمان, دانلود پاورپوینت در مورد تعمیر و نگهداری ترک ساختمان, ساختمان, مورد, نگهداری, و رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جوسازمانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق جوسازمانی پیشینه, تحقیق, جوسازمانی, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جوسازمانی, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق جوسازمانی, نظری, و رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق جوسازمانی لینک دانلود و خرید پایین…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اضطراب اجتماعی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اضطراب اجتماعی اجت, اجتماعی, اضطراب, با, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هیجان, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اضطراب اجتماعی, موضوع, نظری, و رفتن به سایت…

 • بهره وری انرژی در ایران سیاست ها، قانون گذاری و راهبردها

  انرژیایایرانبهرهبهره وری انرژی در ایران سیاست هادانلود بهره وری انرژی در ایران سیاست هادرراهبردهاسیاستقانونقانون گذاری و راهبردهاگذاریهاووری رفتن به سایت اصلی بهره وری انرژی در ایران سیاست ها، قانون گذاری و راهبردها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع…

 • تحقیق آلودگي و نانوتكنولوژي

  آلودگيآلودگي و نانوتكنولوژيتحقیقتحقیق آلودگي و نانوتكنولوژيدانلود تحقیق آلودگي و نانوتكنولوژينانوتكنولوژيو رفتن به سایت اصلی تحقیق آلودگي و نانوتكنولوژي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4…

 • پاورپوینت در مورد مشارکت های مرکزی 6

  پاورپوینت در مورد مشارکت های مرکزی 6 6, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مشارکت های مرکزی 6, دانلود پاورپوینت در مورد مشارکت های مرکزی 6, مرکزی, مشارکت, مشارکت های مرکزی 6, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مشارکت…

 • پاورپوینت در مورد دوره آموزشی جهاد اندیشه عرفان عملی

  پاورپوینت در مورد دوره آموزشی جهاد اندیشه عرفان عملی آموزشی, اندیشه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد دوره آموزشی جهاد اندیشه عرفان عملی, جهاد, دانلود پاورپوینت در مورد دوره آموزشی جهاد اندیشه عرفان عملی, دوره, دوره آموزشی جهاد اندیشه عرفان عملی, عرفان,…