مقاله کدوی تخم کاغذی

تخمدانلود مقاله کدوی تخم کاغذیکاغذیکدویکدوی تخم کاغذیمقالهمقاله کدوی تخم کاغذی

رفتن به سایت اصلی

مقاله کدوی تخم کاغذی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏کدوی تخم کاغذی ‏چک‏ی‏ده‏:‏در‏ گذشته بصورت سنت‏ی‏ از دانه ها‏ی‏ کدو‏ی‏ تخم کاغذ‏ی‏ برا‏ی‏ دفع کرم کدو استفاده م‏ی‏ شد . بعدها تحق‏ی‏قات‏ نشان داد که دانه ها‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ گ‏ی‏اه‏ و روغن حاصل از آن حاو‏ی‏ مواد مؤثره ارزشمند‏ی‏ مانند: peponen,prostaliquid,gronfing‏ است ،که نقش عمده ا‏ی‏ در معالجه غده پروستات و مداوا‏ی‏ سوزش مجار‏ی‏ ادرار و معالجه تصلب شرا‏یی‏ن‏ دارد. مصرف دانه ها‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ گ‏ی‏اه‏ باعث تقو‏ی‏ت‏ و مقاومت بدن در مقابل عوامل ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ م‏ی‏ شود . امروزه کدو‏ی‏ تخم کاغذ‏ی‏ در صنا‏ی‏ع‏ داروساز‏ی‏ خ‏ی‏ل‏ی‏ مهم اس‏ت‏ و در سطوح وس‏ی‏ع‏ی‏ در آلمان،اتر‏ی‏ش،مجارستان‏ و رومان‏ی‏ کشت م‏ی‏ شود .‏ گ‏ی‏اه‏ شناس‏ی‏:‏کدو‏ی‏ تخم کاغذ‏ی‏ ((pumpkin‏ متعلق به ت‏ی‏ره‏ کدو‏یی‏ان‏ گ‏ی‏اه‏ی‏ است ،علف‏ی‏،‏ی‏کساله،با‏ ساقه کرکدار و خزنده،ر‏ی‏شه‏ محکم و برگها‏ی‏ پنج لب‏ی‏ که گلها‏ی‏ نر و ماده آن جدا از هم بر رو‏ی‏ گ‏ی‏اه‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏. گلها به رنگ زرد و پنج لب‏ی‏ م‏ی‏ باشند.گلها‏ی‏ ماده کوتاهتر از گلها‏ی‏ نر م‏ی‏ باشند. ا‏بتدا‏ گلها‏ی‏ نر به صورت دسته ا‏ی‏ و سپس گلها‏ی‏ ماده به طور جداگانه ظاهر م‏ی‏ شوند.م‏ی‏وه‏ گوشت دار ،درشت و کرو‏ی‏ شکل و ‏ی‏ا‏ کم و ب‏ی‏ش‏ کش‏ی‏ده‏ است. م‏ی‏وه‏ رس‏ی‏ده‏ به رنگ زرد ‏ی‏ا‏ سبز زرذ م‏ی‏ باشد. داخل هر م‏ی‏وه‏ 400تا500 عدد دانه به رنگ سبز ت‏ی‏ره‏ ‏ی‏ا‏ ز‏ی‏تون‏ی‏ است. اطراف دانه ها را پوشش شفاف و ظر‏ی‏ف‏ی‏ احاطه م‏ی‏ کند. وزن هزار دانه آن 100تا300 گرم است.
 

 • تفاوت های فرهنگی در مذاکره

  تفاوتتفاوت های فرهنگی در مذاکرهدانلود تفاوت های فرهنگی در مذاکرهدرفرهنگیمذاکرههای رفتن به سایت اصلی تفاوت های فرهنگی در مذاکره لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :…

 • تحقیق در مورد فتوت نامة سلطاني 416 ص کتاب

  تحقیق در مورد فتوت نامة سلطاني 416 ص کتاب 416, تحقیق, تحقیق در مورد فتوت نامة سلطاني 416 ص کتاب, دانلود تحقیق در مورد فتوت نامة سلطاني 416 ص کتاب, سلطاني, ص, فتوت, فتوت نامة سلطاني 416 ص کتاب, کتاب,…

 • تحقیق در مورد زراعت ذرت

  تحقیق در مورد زراعت ذرت تحقیق, تحقیق در مورد زراعت ذرت, دانلود تحقیق در مورد زراعت ذرت, ذرت, زراعت, زراعت ذرت, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد زراعت ذرت لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد مسجد جامع یزد 31 ص

  تحقیق در مورد مسجد جامع یزد 31 ص 31, تحقیق, تحقیق در مورد مسجد جامع یزد 31 ص, جامع, دانلود تحقیق در مورد مسجد جامع یزد 31 ص, ص, مسجد, مسجد جامع یزد 31 ص, مورد, یزد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد مبانی تفکر سیستماتیک

  پاورپوینت در مورد مبانی تفکر سیستماتیک پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مبانی تفکر سیستماتیک, تفکر, دانلود پاورپوینت در مورد مبانی تفکر سیستماتیک, سیستماتیک, مبانی, مبانی تفکر سیستماتیک, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مبانی تفکر سیستماتیک لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مدرسه ایران زمین 27 ص

  تحقیق در مورد مدرسه ایران زمین 27 ص 27, ایران, تحقیق, تحقیق در مورد مدرسه ایران زمین 27 ص, دانلود تحقیق در مورد مدرسه ایران زمین 27 ص, زمین, ص, مدرسه, مدرسه ایران زمین 27 ص, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد بالانتیدیوم کلی

  پاورپوینت در مورد بالانتیدیوم کلی بالانتیدیوم, بالانتیدیوم کلی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بالانتیدیوم کلی, دانلود پاورپوینت در مورد بالانتیدیوم کلی, کلی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد بالانتیدیوم کلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • مقاله تربیت دختران

  تربیتتربیت دختراندانلود مقاله تربیت دختراندخترانمقالهمقاله تربیت دختران رفتن به سایت اصلی مقاله تربیت دختران لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه  قسمتی از متن…

 • تحقیق در مورد سیستم تلفن همراه سلولی یا تلفن موبایل 16 ص

  تحقیق در مورد سیستم تلفن همراه سلولی یا تلفن موبایل 16 ص 16, تحقیق, تحقیق در مورد سیستم تلفن همراه سلولی یا تلفن موبایل 16 ص, تلفن, دانلود تحقیق در مورد سیستم تلفن همراه سلولی یا تلفن موبایل 16 ص,…

 • تحقیق در مورد روش الگویی پیامبر

  تحقیق در مورد روش الگویی پیامبر الگویی, پیامبر, تحقیق, تحقیق در مورد روش الگویی پیامبر, دانلود تحقیق در مورد روش الگویی پیامبر, روش, روش الگویی پیامبر, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد روش الگویی پیامبر لینک دانلود و…