پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

پرسشنامهپرسشنامه عزت نفس کوپراسمیتدانلود پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیتعزتکوپراسمیتنفس

رفتن به سایت اصلی

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 7 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏پرسشنامه عزت‏ ‏نفس کوپراسمیتCoopersmith Self-esteem Inventory (SEI)×‏پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت ‏شامل‏ 58‏ ‏ماده است که احساسات، عقاید یا واکنشهای فرد را توصیف میکند و آزمودنی‏ ‏باید با این مواد با علامتگذاری در چهارخانه »‏به من شبیه است (بلی)«‏ یا »‏ به من شبیه نیست (خیر)«‏ پاسخ دهد. مواد هر یک از زیرمقیاسها عبارتند از: مقیاس عمومی 26‏ ماده، مقیاس اجتماعی 8‏ ماده، مقیاس خانوادگی 8‏ ماده، مقیاس آموزشگاهی 8‏ ماده و مقیاس دروغ 8‏ ماده.‏نمرات زیرمقیاسها و همچنین نمرهی کلی، امکان مشخص کردن زمینهای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم میسازند (کوپراسمیت، .(1967‏اعتبار و روایی‏بررسیها در ایران و خارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. هرز و گولن (1999)‏ ضریب آلفای 0/88‏ را برای نمره کلی آزمون گزارش کردهاند. همچنین جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خردهمقیاس روانآزردهگرایی در آزمون شخصیت آیسنک، روایی واگرای منفی و معنادار و با خرده مقیاس برونگرایی روایی همگرای مثبت معنادار بدست آمده است. ادموندسون و همکاران (2006)‏ نیز ضریب همسانی درونی 0/86‏ تا 0/90‏ را برای آزمون عزتنفس کوپراسمیت گزارش کردهاند. کوپراسمیت و دیگران (1990)‏ ضرایب بازآزمایی را بعد از پنج هفته 0/88‏ و بعد از سه سال 0/70‏ گزارش کردهاند.‏با روش بازآزمایی ضریب اعتبار این آزمون در ایران با فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتیب 0/77‏ و 0/80‏ گزارش شده است. ضریب همسانی درونی گزارش شده بین 0/89‏ تا 0/83‏ در مطالعات مختلف متغیر بوده است. پورشافعی (1370)‏ با روش دو نیمه کردن ضریب 0/87‏ را گزارش کرده است. در بررسی روایی آزمون کوپراسمیت، ثابت (1375)‏ و نایبیفرد (1382)‏ روایی همگرای مثبت بین آزمون کوپراسمیت و آزمون عزتنفس آیسنک بدست آوردند. این میزان در پژوهش ثابت 0/80‏ و در پژوهش نایبیفرد 0/78‏ بوده است. همچنین ضریب اعتبار این ازمون با روش بازآزمایی برای دختران و پسران به ترتیب 0/90‏ و 0/92‏ گزارش شده است.‏روش اجرا و نمرهگذاری‏پرسشنامه عزتنفس کوپر اسمیت را میتوان یه طور فردی یا گروهی اجرا کرد. شکل آموزشگاهی در مورد کودکان ‏و نوجوانان مدرسهای از 10‏ سال به بالا، بکار میرود. شکل بزرگسال، مربوط به اشخاصی است که تحصیلات عمومی خود را به پایان رساندهاند. مدت اجرای تست تقریباً 10‏ دقیقه است.‏بهتر است که آزمایشگر در خلال اجرای تست، از هر گونه توضیح و تبیینی خودداری کند. از بکار بردن اصطلاح »‏عزتنفس«‏ باید اجتناب گردد (به این نکته توجه شود که روی پاسخنامه، این اصطلاح در عنوان گذاشته نشده است).
 

 • پاورپوینت در مورد الکتروفورتیک و خوردگی

  پاورپوینت در مورد الکتروفورتیک و خوردگی الکتروفورتیک, الکتروفورتیک و خوردگی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد الکتروفورتیک و خوردگی, خوردگی, دانلود پاورپوینت در مورد الکتروفورتیک و خوردگی, مورد, و رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد الکتروفورتیک و خوردگی لینک دانلود و…

 • بورس 25 ص

  بورس 25 ص 25, بورس, بورس 25 ص, دانلود بورس 25 ص, ص رفتن به سایت اصلی بورس 25 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه…

 • IPV6

  IPV6دانلود IPV6 رفتن به سایت اصلی IPV6 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 26 اسلاید  قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :   بسم الله الرحمن الرحیم…

 • تحقیق در مورد درون يك دوربين ديجيتال 14 ص

  تحقیق در مورد درون يك دوربين ديجيتال 14 ص 14, تحقیق, تحقیق در مورد درون يك دوربين ديجيتال 14 ص, دانلود تحقیق در مورد درون يك دوربين ديجيتال 14 ص, درون, درون يك دوربين ديجيتال 14 ص, دوربين, ديجيتال, ص,…

 • تحقیق در مورد روش حل مسئله 18 ص

  تحقیق در مورد روش حل مسئله 18 ص 18, تحقیق, تحقیق در مورد روش حل مسله 18 ص, حل, دانلود تحقیق در مورد روش حل مسله 18 ص, روش, روش حل مسله 18 ص, ص, مسله, مورد رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد مرگ ناگهانی ورزشکاران

  پاورپوینت در مورد مرگ ناگهانی ورزشکاران پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مرگ ناگهانی ورزشکاران, دانلود پاورپوینت در مورد مرگ ناگهانی ورزشکاران, مرگ, مرگ ناگهانی ورزشکاران, مورد, ناگهانی, ورزشکاران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد مرگ ناگهانی ورزشکاران لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد زندگي و شعر اوحدي مراغه اي

  تحقیق در مورد زندگي و شعر اوحدي مراغه اي اوحدي, اي, تحقیق, تحقیق در مورد زندگي و شعر اوحدي مراغه اي, دانلود تحقیق در مورد زندگي و شعر اوحدي مراغه اي, زندگي, زندگي و شعر اوحدي مراغه اي, شعر, مراغه,…

 • پاورپوینت در مورد قواعد دروس 4 و 5 عربی ( 1 )

  پاورپوینت در مورد قواعد دروس 4 و 5 عربی ( 1 ) (, ), 1, 4, 5, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد قواعد دروس 4 و 5 عربی ( 1 ), دانلود پاورپوینت در مورد قواعد دروس 4 و 5 عربی…

 • تحقیق در مورد تكواندو

  تحقیق در مورد تكواندو تحقیق, تحقیق در مورد تكواندو, تكواندو, دانلود تحقیق در مورد تكواندو, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تكواندو لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد فعالیت های نیکوکارانه 5 ص

  تحقیق در مورد فعالیت های نیکوکارانه 5 ص 5, تحقیق, تحقیق در مورد فعالیت های نیکوکارانه 5 ص, دانلود تحقیق در مورد فعالیت های نیکوکارانه 5 ص, ص, فعالیت, فعالیت های نیکوکارانه 5 ص, مورد, نیکوکارانه, های رفتن به سایت…